HVEM, HVAD, HVOR:

  • Alle er velkomne til et spændende tilbud til seniorer i Jammerbugt Kommune

  • Du får ny inspiration gennem hyggeligt samvær, debat og foredrag om aktuelle emner

  • Vi mødes en gang om måneden – fredag aften i ”Bjælkebo”, Enghaven 2, Skovsgård, medmindre andet er oplyst i kalenderen

  • Der serveres altid kaffe og brød

 

Nærmere information, kontakt udvalget:
  • Kirsten Nielsen 9822 3232
  • Ena Fuglsang 9822 3191
  • Leo Knudsen 9823 1505
  • Verner Thomsen 8151 1810